تب چیست

به طور کلی ، تب در ساعات مختلف شباتنه روز ، با هم تفاوت دارد

صبح ، بدن انسان خنک تر است و دمای ۳۷.۲ درجه سانتی گراد با اندازه گیری دهانی ، تب محسوب می شود و هنگام عصر ، این معیار ۳۷.۷ است

دمای اندازه گیری شده توسط دماسنج از زیر بغل با نیم درجه جمع می شود، یعنی اگر دمای زیر بغل ۳۷ درجه باشد ، دمای نهایی را ۳۷.۵ در نظر میگیریم

این اندازه گیری باید در دمای معمول اتاق سنجیده شود

 

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده

نوشته های اخیر

درد