​​از سال ۸۹ در کنار بیماران بوده ایم

یازده سال پیش در مکان فعلی ، آغاز به کار کردیم
در همه این سالها ، هدف ما کاهش آلام بیماران و کمک به درمان افراد بوده است
درمان ، کار پر خطر و پرهزینه ایست
شاید خدمات ما ، عالی نباشند اما در هر ویزیت ، تلاش کردیم که همه توان و دانش و مهارت خود را در مسیر بهبود بیمارمان به کار بگیریم 
تنها راه ممکن برای ارائه خدمات با کیفیت تر ، ارزیابی خدمات توسط مراجعه کنندگان است
​​​​​​​امیدواریم با ارائه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود ، در بهبود خدمات درمانی به بیماران ، مشارکت کنید
​​​​​​​​​​​​​​

دسترسی به مراکز پاراکلینیک

​​پزشکان باتجربه

پرستاران ماهر

کلینیک دندانپزشکی

جراحی های کوچک

​ختنه

​​​پانسمان نوین

​مشاوره

سال سابقه خدمت

​از اسفند سال ۸۹ ، همه تلاشمان بر این هدف متمرکز بوده است که درمان بیماران را با رعایت اصول حرفه ای پزشکی و با تحمیل کمترین هزینه ممکن به بیماران ، دنبال کنیم

11

​برای پوشش شیفت های شبانه روزی از همکاری پزشکان عمومی با سابقه و متعهد به اخلاق حرفه ای بهره برده ایم

پزشک و دندانپزشک 

10

پرستار ماهر و مسلط 

به علم روز و فنون پرستاری که طی این سالها ، با صبر و متانت ، در کنار بیماران ما بوده اند

5

تخت تزریقات 

برای انجام خدمات پرستاری در فضای کافی

15

درد

آخرین مقالات

آخرین مطالب وبلاگ