​​از سال ۸۹ در کنار بیماران بوده ایم

یازده سال پیش در مکان فعلی ، آغاز به کار کردیم
در همه این سالها ، هدف ما کاهش آلام بیماران و کمک به درمان افراد بوده است
درمان ، کار پر خطر و پرهزینه ایست
شاید خدمات ما ، عالی نباشند اما در هر ویزیت ، تلاش کردیم که همه توان و دانش و مهارت خود را در مسیر بهبود بیمارمان به کار بگیریم 
تنها راه ممکن برای ارائه خدمات با کیفیت تر ، ارزیابی خدمات توسط مراجعه کنندگان است
​​​​​​​امیدواریم با ارائه نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود ، در بهبود خدمات درمانی به بیماران ، مشارکت کنید
​​​​​​​​​​​​​​

دسترسی به مراکز پاراکلینیک

نسخه نویسی الکترونیک

​​پزشکان باتجربه

پرستاران ماهر

کلینیک دندانپزشکی

جراحی های کوچک

​​بخش مامایی

​ختنه

​​​پانسمان نوین

​مشاوره

سال سابقه خدمت

​از اسفند سال ۸۹ ، همه تلاشمان بر این هدف متمرکز بوده است که درمان بیماران را با رعایت اصول حرفه ای پزشکی و با تحمیل کمترین هزینه ممکن به بیماران ، دنبال کنیم

11

​برای پوشش شیفت های شبانه روزی از همکاری پزشکان عمومی با سابقه و متعهد به اخلاق حرفه ای بهره برده ایم

پزشک و دندانپزشک 

10

پرستار ماهر و مسلط 

به علم روز و فنون پرستاری که طی این سالها ، با صبر و متانت ، در کنار بیماران ما بوده اند

5

تخت تزریقات 

برای انجام خدمات پرستاری در فضای کافی

15

پزشکان ما

آشنایی با کادر ما

دکتر نوید
مختصص زیبایی

دکتر رحیمی
مختصص قلب

دکتر بهرام
مختصص چشم

درد

آخرین مقالات

آخرین مطالب وبلاگ