​بیشتر بدانیم ، سالم بمانیم

رضایت

زن میانسال وارد مطب شد . بچه اش را آورده بود. تب داشت و بدحال بود پسر را معاینه کردم و و برایش دارو نوشتم حال شوهرش را پرسیدم چند سال قبل ، شوهرش را دیده بودم . بسیار بداخلاق و نا آرام بود . شکاک بود و با هیچ کس کنار نمی آمد به دلیل بداخلاقی و آشوب در محل کار ، تا مرز اخراج رفته بود   اعتماد کرد …
ادامه مطلب