​​​​​برای پیدا کردن داروهای نایاب ، دو راه حل را پیشنهاد میکنیم

۱- نصب اپلیکیشن معاونت دارو و غذا وزارت بهداشت
لینک نرم افزار


۲- تماس باشماره ۱۹۰ داخلی ۳
​​​​​​​

این اپلیکیشن و شماره مرکز مشاوره دارویی وزارت بهداشت است و نزدیک ترین داروخانه
در شهر ، استان و یا حتی استانهای همجوار محل سکونت تان که داروی مورد نیاز شما را داشته باشد ، به شما معرفی خواهد کرد 

عنوان با فونت یکان